ზუგდიდი, მეუნარგიას #6.

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მოსწავლე-ახალგაზრდობის განვითარების სასახლე.

ნორჩ ჟურნალისტთა კლუბი “სარკმელი”.

ტელეფონი: 577464070